சுற்றிவர செல்லலாமே சுற்றுலா..!

சுட்டெரிக்கும் சூரியனின் சூட்டை தனிக்க
சுற்றிவர செல்லலாமே சுற்றுலா

படைத்தவனின் பண்புகளை பார்த்து ரசிக்க
பல இடங்கள் செல்லலாமே சுற்றுலா

மலைகளையும் மரங்களையும் மணம் குளிர
கண்டுவர செல்லாமே சுற்றுலா

காடுகளையும் கடல்களையும் கண்டு களிக்க
கடல்கடந்து செல்லாமே சுற்றுலா

முன் சென்ற சமூகத்தின் முடிவுகளை பார்க்க
முடியுமானால் செல்லலாமே சுற்றுலா

கோடையை கடைபிடிக்கும் காலமானாலும்
குடையை கையில் பிடிக்கும் காலமானாலும்

இறை கொள்கையை பற்றிப் பிடிபவர்களாக இருப்போம்

அன்புடன்
முத்துப்பேட்டை அலீம்

About வலையுகம் அலீம்

Check Also

எப்போது புரியும் உமக்கு

சத்தியத்தை கண்டும் காணாமல் போகிறாய்… அசத்தியத்தை காணத் தேடி அழைகிறாய்…மெய் மறந்து வாழும் மானிடனே… எப்போது புரியும் உமக்கு… சாத்தியத்தை …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *