நியூ முஸ்லிம்.நெட்

குவைத், அந்நஜாத் நிறுவன அறக்கட்டளைக்குச் சொந்தமான மின்னணுசார் அழைப்புத் துறை (Electronic Da`wah Committee-EDC)-இன்  ஒரு திட்ட வரைவு Dawah Focused Network எனும் அழைப்பணிசார் குழுமம் ஆகும்.இதன் ஒரு பகுதியாக செயல்படுவது இந்த புதிய முஸ்லிம்கள் எனும் இணையதளம்!

User Rating: Be the first one !

About வலையுகம் அலீம்

Check Also

சத்தியமார்க்கம்.காம்

“பருவத்தே பயிர் செய்” என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. காலம் கடந்த ஞானோதயத்திற்கு எவ்விதப் பலனும் இல்லை என்பதை இன்று முஸ்லிம் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *