புதிய இந்தியா பிறந்து விட்டது

ஆளும் இல்லை அரவமும் இல்லை…
ஏனென்று கேட்க ஒரு நாதியும் இல்லை…

நோயும் இல்லை நொடியும் இல்லை…
ஆனால் உயிர் வாழ வழியும் இல்லை…

சோறும் இல்லை பாலும் இல்லை…
சோதனைக்கும் பஞ்சமில்லை…

காயும் இல்லை கரியும் இல்லை…
கால் வயிறும் நிரம்ப வில்லை…

அமைதியும் இல்லை தூக்கமும் இல்லை…
நாளை பொழுதை நினக்க முடியவில்லை…

ஆனால்….

பசியும் இல்லை பஞ்சமும் இல்லை…
பால் பக்கெட் போட குறைவும் இல்லை…

புதிய இந்தியா பிறந்து விட்டது…
ஏழைகளை ஒழிக்க துவங்கி விட்டது…

அன்புடன்
முத்துப்பேட்டை அலீம்

About வலையுகம் அலீம்

Check Also

ஒளவியம் இல்லா ஒளரதன்

அச்சம் இல்லா ஆதவனாக அணிதிரள்வோம் ஆணவம் இல்லா புனிதர்களாய் நாம் அணிதிரள்வோம் இரக்கம் இல்லா மனிதர்களுக்கு எதிராய் அணிதிரள்வோம் ஈடு …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *