உணவு

ஏழைகளின் எட்டாக்கனி மருத்துவம்

கண்ணியத்திற்குரிய சமுதாய சொந்தங்களே நம் அனைவரின் மீதும் இறைவனின் அமைதியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. இன்று பலரும் பேசத் தயங்கும் ஏழைகளின் எட்டாக் கனியாய் ஆகிப்போன மருத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வு பதிவு இன்றைய கால கட்டத்தில் மருத்துவம் என்பது ஏழைகளுக்கு எட்டாக்கனியாகி வருவது யாரும் மறுக்க முடியாததாகும். மருத்துவ சிகிச்சை பலனின்றி இறக்கும் 70 சதவிகித மக்கள் ஏழைகளாக இருப்பதின் மூலம் இதனை அறியலாம். ஒரு ஏழ்மையானவன், சாதாரண நோய்களுக்கு மருத்துவமனையை …

Read More »