Tag Archives: சுற்றுலா

சுற்றிவர செல்லலாமே சுற்றுலா..!

சுட்டெரிக்கும் சூரியனின் சூட்டை தனிக்க சுற்றிவர செல்லலாமே சுற்றுலா படைத்தவனின் பண்புகளை பார்த்து ரசிக்க பல இடங்கள் செல்லலாமே சுற்றுலா மலைகளையும் மரங்களையும் மணம் குளிர கண்டுவர செல்லாமே சுற்றுலா காடுகளையும் கடல்களையும் கண்டு களிக்க கடல்கடந்து செல்லாமே சுற்றுலா முன் சென்ற சமூகத்தின் முடிவுகளை பார்க்க முடியுமானால் செல்லலாமே சுற்றுலா கோடையை கடைபிடிக்கும் காலமானாலும் குடையை கையில் பிடிக்கும் காலமானாலும் இறை கொள்கையை பற்றிப் பிடிபவர்களாக இருப்போம் அன்புடன் …

Read More »