கவிதைகள்

புதிய இந்தியா பிறந்து விட்டது

ஆளும் இல்லை அரவமும் இல்லை… ஏனென்று கேட்க ஒரு நாதியும் இல்லை… நோயும் இல்லை நொடியும் இல்லை… ஆனால் உயிர் வாழ வழியும் இல்லை… சோறும் இல்லை பாலும் இல்லை… சோதனைக்கும் பஞ்சமில்லை… காயும் இல்லை கரியும் இல்லை... Read more

இஸ்லாம்

விமர்சனம்

குர்ஆன்கல்வி.காம் – விமர்சனம்

குர்ஆன் கல்வி என்னும் இத்தளம் ஒரு சிறந்த இணைய தள கல்விக்கூடமாக செயல்படுகின்றது. இத்தளத்தை மெளலவி அஸ்ஹர் ஜீலானி மற்றும் மெளலவி அப்பாஸ் அலி misc ஆகியோர் இணைந்து மேர்பார்வை செய்கின்றனர். இத்தளத்தில் பல்வேறு மெளலவிகளின் சிறந்த சொற்பொழிவுகள் வீட... Read more

அரசியல்

  • VALAIYUGAM.COM | © 2020 - 2023. All Rights Reserved.

  • Open chat